Książka - Podstawy Podologii TOM I

Podstawy Podologii – koncentrują się na najistotniejszych aspektach związanych z wiedzą teoretyczną dotyczącą zakresu działań podologów oraz zasadach organizacji codziennej pracy. Poszczególne rozdziały zawierają ogromną dawkę fundamentalnej wiedzy na temat kończyn dolnych oraz wiele porad ułatwiających zorganizowanie zawodowej rzeczywistości specjalisty podologa. Podręcznik stanowi pomoc i wsparcie zarówno dla adeptów podologii, jak i
czynnych specjalistów, którzy są aktywnymi uczestnikami rynku podologicznego w Polsce.

Podstawy podologii TOM I
Postawy podologii wybrany artykuł z Tom I
wybrany artykuł z podstaw podologii Tom I
Podstawy podologii wybrany artykuł z Tom I
Podstawy podologii wybrany artykuł z Tom I
Książka podstawy podologii.

kontakt

siedziba

76-200 Bierkowo
ul. Bukowa 11
 +48 512 377 997
iterum@post.pl

social media